Zespoły taneczne i wokalne

Zespoły taneczne:

Zespół taneczny – taniec nowoczesny

Instruktorem zespołu była Aneta Tucznio-Worwa i Justyna Dobosz. Aktualnie zespołem kieruje Oliwia Ruchała.

Tancerze podzieleni są na cztery grupy.

  • Grupa I dzieci w wieku 7- 10 lat.
  • Grupa II dzieci w wieku 11-13 lat.
  • Grupa III dzieci w wieku 14-16 lat.
  • Grupa IV młodzież w wieku 16 lat i starsi.

W czasie występów i konkursów grupy występują pod nazwami FOPS, TRACE, LEVEL, FREAKS, FLASH.

Zespół występuje w czasie koncertów organizowanych w gminie. Bierze udział w przeglądach i konkursach zespołów tanecznych. Do największych sukcesów należy zaliczyć II miejsce grupy FREAKS i III miejsce grupy Trace i LEVEL zdobyte na Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu, oraz wyróżnienie dla zespołu FREAKS w czasie Sądeckiej Wiosny Artystycznej. Zespół odnosił również sukcesy w latach następnych.

Zespół breakdance’owy Flying Dragons

(zespół zakończył działalność we wrześniu 2013 r.)
Instruktorem zespołu był Sławomir Dobosz. W zespole ćwiczą głównie chłopcy. Zespół występuje w Łabowej i okolicach. Uczestniczy w konkursach i “bitwach breakdance’owych”. Zespół zdobył wyróżnienie w Sądeckiej Wiośnie Artystycznej w roku 2010.

Zespoły wokalne:

Zespół wokalny Melodynki

Instruktorem zespołu była Katarzyna Citak i Anita Długosz. Zespół tworzą dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Zespół występuje w czasie imprez organizowanych przez GOK. Bierze udział w Konkursach i Przeglądach. Aktualnie zespołem kieruje Katarzyna Zbozień.

Zespół wokalny Śpiewające Nutki

Zespół powstał z inspiracji Anity Długosz. Tworzą go dzieci młodsze. Zespół występuje w czasie imprez organizowanych przez GOK. Bierze udział w Konkursach i Przeglądach. Aktualnie zespołem kieruje Katarzyna Zbozień

Zespół wokalny Moderato

Działalność zespołu została zawieszona.

Zespoły okazjonalne:

Zespół Okazjonalny

W skład zespołu wchodzą dorośli pasjonaci śpiewu. Zespół koncertuje w gminie i gminach ościennych. W repertuarze znajdują się piosenki z lat 50 i 60 ubiegłego wieku, kolędy, pieśni kościelne i piosenki patriotyczne. Instruktorem była Małgorzata Miecznikowska-Gurgul, Katarzyna Citak i Anita Długosz. Aktualnie zespołem kieruje Katarzyna Zbozień.